Cognitieve gedragstherapie (CGt)

Uw behandeling

In het eerste afspraak maakt u kennis met uw therapeut en wordt er met u samen onderzocht wat uw problemen zijn. In het tweede gesprek wordt er aan de hand van het verslag van dit onderzoek gekeken of uw therapeut u goed begrepen heeft. Op basis hiervan wordt er een behandelplan gemaakt waarin staat wat u van uw therapeut kan verwachten, wat er van u wordt verwacht en hoeveel bijeenkomsten we denken nodig te hebben. De conclusies en het behandelplan krijgt u op papier mee naar huis bij wijze van overeenkomst

 

Effectiviteit


De effectiviteit van CGt is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. De meeste behandelingen bestaan uit 10 tot 25 bijeenkomsten. Uw behandeling wordt regelmatig met u geevalueerd in een apart gesprek, met klachten-vragenlijsten en met een z.g. ROM-meting

 

Vertrouwen


Voor het slagen van de therapie is het ook belangrijk dat u vertrouwen heeft in uw therapeut. Bij CGt gaat het om een open en gelijkwaardige relatie. De therapeut werkt nauw met u samen om tot verbetering van uw klachten te komen. Hij of zij probeert zo direct en zo concreet mogelijk aan te sluiten bij uw problemen en laat u er zelf aan werken met huiswerkopdrachten.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uw therapeut heeft beroepsgeheim wat betekent dat zonder uw toestemming geen informatie terecht kan komen bij derden. Als u geen expliciet bezwaar maakt wordt uw verwijzer wel geïnformeerd.

 

De therapeut


Een cognitief gedragstherapeut is met name geïnteresseerd in de wijze waarop de cliënt zich in moeilijke situaties gedraagt. Daar vraagt hij meestal uitvoerig naar. Hij wil ook graag weten hoe de cliënt over dergelijke moeilijke situaties denkt. De therapeut zal betrekkelijk kort stilstaan bij de jeugdervaringen van de cliënt. CGt richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt.

Cognitief gedragstherapeuten zijn doorgaans niet op praten maar op actie gericht. Zij gaan eerder met de cliënt op zoek naar knelpunten en manieren om met zaken om te gaan. Dat uitgangspunt zorgt ervoor dat deze therapeuten eerder adviezen en richtlijnen geven; dat zij huiswerkafspraken maken met de cliënt; en dat zij bepaalde oefeningen met de cliënt doen in de therapie.
 
Psychologen die lid zijn van de VGCt hebben een gedegen opleiding gehad in zowel cognitieve als gedragstherapie en de diverse vormen daarbinnen.