Praktijkregels

Privacy

Uw therapeut waarborgt te allen tijde uw privacy en heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Over uw bezoek aan de praktijk wordt zonder uw (schriftelijke) toestemming geen informatie aan derden verstrekt. U hebt daarbij altijd het recht op inzage in de correspondentie

 

Dossiervorming

Uw informatie komt in een digitaal dossier. Alleen uw therapeut heeft toegang hier toe. Zelf heeft u het recht op inzage of kopieën uit het dossier. De privacy en kwaliteitsbewaking van het dossier is toevertrouwd aan de franchise organisatie 1NP.

 

Ongebruikte afspraken

Bij afwezigheid of afmeldingen buiten 24 uur kan u een rekening gestuurd worden a 75 euro. Bij meer dan twee ongebruikte afspraken zonder goede reden kan de behandeling eenzijdig gestopt worden ten bate van anderen die wachten op behandeling

 

Praktijkwaarneming bij afwezigheid

Walter de Vries, psychotherapeut via www.1np.nl

Christi van Proosdij, psychotherapeut via www.1np.nl

 

Afwikkeling praktijkadministratie na overlijden of vertrek

Walter de Vries, psychotherapeut via www.1np.nl

Christi van Proosdij, psychotherapeut via www.1np.nl