Klachtenregeling

Klachten over de psychologische behandeling of over hoe er met u wordt omgegaan kunt u het beste eerst bespreken met mij. Wanneer dit niet lukt kunt u uw klacht richten tot de stichting 1np, de overkoepeling van therapeuten waarin ik werk. Ook kan u terecht bij de Landelijke vereniging vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LvvP), of het tuchtcollege van de overheid.

https://www.1np.nl/praktische-info/klantsignalen

LvvP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, (030) 236 43 38, www.LvvP.nl

Centraal tuchtcollege Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/