Klachtenregeling

Klachten over de psychologische behandeling of over hoe er met u wordt omgegaan kunt u het beste eerst bespreken met mij. Wanneer dit niet lukt kunt u uw klacht richten tot de Landelijke vereniging vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LvvP), of het tuchtcollege van de overheid.

LvvP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, (030) 236 43 38, www.LvvP.nl

Centraal tuchtcollege Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/