aanmelden

De praktijk werkt in een franchise-overeenkomst met de stichting 1NP.  Deze stichting verzorgt de secretariële ondersteuning, de software en de aanmeldprocedure en de contractering met uw ziektekostenverzekeraar. Er komt van u geen inhoudelijke informatie bij het secretariaat. Voor iedere verwijzing is nodig een verwijsbrief van de huisarts in format van het NHG, met vermelding BGGZ of SGGZ.

De aanmeldprocedure

1. U belt de praktijk voor een korte kennismaking: 0631394797.

2. Inschrijving via de website:https://www.1np.nl/  keuze Basis GGZ of Specialistische GGZ / zoek op naam: “Tulp”/ Klik op zoeken / Klik op het bolletje "b/s" in de kaart / Klik op inschijven / Vul het formulier in / Verzend het formulier / Wacht op bevestiging via uw email.

Let op: Bij inschrijving heeft u uw verwijsbrief van de huisarts en uw identiteitskaart nodig.

Bij geen internet kan u geholpen worden door het secretariaat: 0900-5553000.