Acute / vervangende hulp

Psychotherapietulp is een ambulante organisatie. Wij hebben geen 24 X 7 openstelling en kunnen u dus niet altijd helpen in crisissituaties. Natuurlijk doen wij er alles aan binnen onze openingstijden een u eerder te zien als dat nodig is en om acute situaties het hoofd te bieden. Wanneer er echter niet lukt of er sprake is van een crisis situatie buiten kantooruren, dan kan u een beroep doen op uw huisarts. Mogelijk kan hij u zelf helpen en zonodig in contact brengen met de crisisdienst van propersona. Bij acute nood belt u de nacht/weekend dienst H.A.P van de huisarts 

Ook bestaat de mogelijkheid om via 1np (0900-5553000) een tijdelijk vervangende therapeut te krijgen