Psychotherapie die zich bewezen heeft

  

Er worden in de praktijk geen nieuwe cliënten aangenomen. Beschikbaar ben ik voor consultatie en tussentijdse evaluaties met cliënten van collega's. Ik ben klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner Europe, supervisor bij de VGCT, docent cognitieve gedragstherapie bij de RINO en Forta-opleidingen. Mijn werkwijze kenmerkt zich door te werken vanuit de landelijke richtlijnen en zorgstandaard. Ik zoek per client maatwerk vanuit functie- en betekenisanalyses van de klachten. Veel belang hecht ik aan belevingsgericht interventies. Wat moet iemand doen om te ervaren dat angstgedachten en depressieve gedachten niet altijd kloppen, dat innerlijke behoeften en verlangens er mogen zijn, dat vaste ingesleten patronen niet functioneel zijn.

 

Mijn praktijk is aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten.Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts voor de Basis ggz of de Specialistische ggz, dan wordt uw behandeling bij 1nP vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt wel uw eigen risico aangesproken.

Tulp, praktijk voor psychotherapie verzorgt bijscholing binnen de Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapieen (VGCt) en Forta-opleidingen en lessen binnen de opleidingen tot gezondheidszorg-psycholoog van RCSW-Nijmegen en de RINO-Utrecht.

 

 

(ingang via zichtbare buitentrap 1e etage)                                                           

kwaliteitsstatuut

23-04-2022 07:51
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een...
17-05-2018 21:18

duur wachtlijst:

geen aanmeldingen mogelijk