Psychotherapie die zich bewezen heeft

  

Tulp, praktijk voor psychotherapie was in de periode 1991 - 2018 een begrip in de Betuwe als het gaat om service aan onze cliënten. Vanaf januari 2019 is de paktijk gevestigd in 's Hertogenbosch. Er wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie en EMDR. Wetenschappelijk effectief bewezen protocollen zijn, indien mogelijk, de eerste keuze van werkmethodiek. Een behandelplan wordt met u samen op maat gemaakt en krijgt u op schrift mee naar huis. De behandeling wordt regelmatig met u geevalueerd om te kijken of de gewenste verandering voldoende op gang komt en de gesprekken naar wens zijn. Effectiviteit wordt ook geevalueerd aan de hand van klachtenmetingen met vragenlijsten. 

Mijn praktijk is aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten.Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts voor de Basis ggz of de Specialistische ggz, dan wordt uw behandeling bij 1nP vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt wel uw eigen risico aangesproken.

Tulp, praktijk voor psychotherapie verzorgt bijscholing binnen de Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapieen (VGCt) en Forta-opleidingen en lessen binnen de opleidingen tot gezondheidszorg-psycholoog van RCSW-Nijmegen en de RINO-Utrecht.

 

 

(ingang via zichtbare buitentrap 1e etage)                                                           

kwaliteitsstatuut

23-04-2022 07:51
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een...
17-05-2018 21:18

duur wachtlijst:

geen aanmeldingen mogelijk